Rada Nadzorcza
Antanas Petrosius
Członek rady nadzorczej
Tomas Mokrikas
Członek rady nadzorczej
Jacek Tucharz
Członek rady nadzorczej